Información do Título:


Denominación do título: Curso Ponte Semipresencial Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Adscrita á USC).

 

Rama de coñecemento: Ciencias Sociais e Xurídicas.

 

Centro onde se imparte:

Escola Universitaria de Relacións Laborais (Lugo)

Avda. Filarmónica Lucense S/N

27002 Lugo

 

Data da autorización de implantación do título pola Xunta de Galicia: -

 

Data da publicación no BOE: -

 

Data da última acreditación: -

 

Responsable do título: Dña Mercedes Montes Rodríguez

Coordinador do título Curso 2014-2015: D. Carlos Montes Piñeiro
Coordinador do título Curso 2015-2016: D. Raúl González Torres

 

Condicións da docencia:

 

  • Periodicidad da oferta: Anual
  • Tipo de ensino: Semipresencial
  • Linguas de uso: Castelán e galego

PROFESORADO TITOR DO CURSO PONTE SEMIPRESENCIAL:

 

  • - D. Antonio García Rojo
  • - Dña. María Gómez Barreiro
  • - Dña. Carmen Redondo López
  • - Dña. Rosa Díaz Alonso

COLABORADORES