Datos sobre noso título de Grao:

 

Denominación:

                                Grado en Relacións Laborais e Recursos Humanos(Adscrita á USC)

 

Rama de coñecemento:

                               Ciencias Sociais e Xurídicas.

 

Centro onde se imparte:


· Escola Universitaria de Relacións Laborais (Lugo)
· Complexo docente do campus de Lugo
· 27002 Lugo

 

Data da autorización de implantación do título pola Xunta de Galicia:

                                   7 de agosto de 2009 (DOGA 16 de setembro de 2009).


Data da publicación no BOE: 

                                    BOE do 5 de marzo de 2010


Data da última credencial: 10 de xuño de 2009


Responsable do título: Dna. Mercedes Montes Rodríguez

Coordinadora do título: Dna. María Gómez Barreiro

Delegada Universidade: Dna. Silvia Moscoso Ruibal


Condicións da docencia:
· Periodicidade da oferta: Anual
· Tipo de ensino: Presencial
· Linguas de uso: Castelán e galego

 

Profesorado da titulación:

 

CURSO PRIMEIRO, PRIMEIRO CUATRIMESTRE

NOME

e-mail

MATERIA

DESPACHO

CARMEN REDONDO LÓPEZ

carmen.redondo@usc.es

Socioloxía do Traballo

109

TERESA HERMO LÓPEZ

teresa.hermo@usc.es

Psicoloxía do Traballo

111

MERCEDES COBO CARRASCO

mercedes.cobo@usc.es

Historia Social e das Relacións Laborais

202

DIEGO VILANOVA DA COSTA

diego@vilanovaabogados.com

Introducción ao Dereito

114

MARÍA GÓMEZ BARREIRO

maria.gomez@usc.es

Empresa e Organizacións

205

 

CURSO SEGUNDO, PRIMEIRO CUATRIMESTRE

NOME

e-mail

MATERIA

DESPACHO

MARÍA GÓMEZ BARREIRO

maria.gomez@usc.es

Economía

205

JAVIER RIVAS COSTA

javier.rivas@usc.es

Técnicas de Investigación Social

108

MERCEDES MONTES RODRÍGUEZ

mercedes.montes@usc.es

Dereito do Traballo II

DIRECCIÓN

ANA VICTORIA SANTÍN SANCHEZ

anavictoria.santin@usc.es

Dereito Administrativo II

Secretaria Académica

CARMEN REDONDO LÓPEZ

carmen.redondo@usc.es

Dirección e Xestión de RRHH

109

 

CURSO TERCEIRO, PRIMEIRO CUATRIMESTRE

NOME

e-mail

MATERIA

DESPACHO

ANTONIO GARCÍA ROJO

grojo.lbarrio@telefonica.net

Dereito da Seguridade Social I

106

MERCEDES COBO CARRASCO

mercedes.cobo@usc.es

Deseño de Procesos de Traballo

202

CARMEN REDONDO LÓPEZ

carmen.redondo@usc.es

Selección, Avaliación e Desenvolvemento do Persoal

109

LOURDES PARDO RODRÍGUEZ

lourdes.pardo@usc.es

Dereito Tributario

PLANTA BAIXA

ANA V. SANTÍN SÁNCHEZ

anavictoria.santin@usc.es

Dereito Concursal e Cambiario

SECRETARÍA ACADÉMICA

ROSA DÍAZ ALONSO

rosa.diaz@usc.es

Contabilidade Financieira

PLANTA BAIXA

 
 

 

 

CURSO CUARTO, PRIMEIRO CUATRIMESTRE

NOME

e-mail

MATERIA

DESPACHO

ANTONIO GARCÍA ROJO

grojo.lbarrio@telefonica.net

Prácticas de Dereito de Traballo e Seguridade Social

106

JAVIER TORRES LABANDEIRA

javier.torres@usc.es

Economía Laboral

212

MERCEDES MONTES RODRÍGUEZ

mercedes.montes@usc.es

Prevención de Riscos Laborais I

DIRECCIÓN

ROSA DÍAZ ALONSO

rosa.diaz@usc.es

Planificación e Valoración de Plantillas

PLANTA BAIXA

MARÍA GÓMEZ BARREIRO

maria.gomez@usc.es

Dirección de Operacións, Programación e Control do Traballo

205

 
 

 

 

CURSO PRIMEIRO, SEGUNDO CUATRIMESTRE

NOME

e-mail

MATERIA

DESPACHO

CARMEN REDONDO LÓPEZ

carmen.redondo@usc.es

Socioloxía do Traballo

109

TERESA HERMO LÓPEZ

teresa.hermo@usc.es

Psicoloxía do Traballo

111

MERCEDES MONTES RODRÍGUEZ

mercedes.montes@usc.es

Dereito Administrativo I

Dirección

VICENTE SILVA MEILÁN

vicente.silva@usc.es

Dereito Societario

101

ANA V. SANTÍN SÁNCHEZ

anavictoria.santin@usc.es

Dereito de Traballo I

Secretaría Académica

 

 

CURSO SEGUNDO, SEGUNDO CUATRIMESTRE

NOME

e-mail

MATERIA

DESPACHO

MARÍA GÓMEZ BARREIRO

maria.gomez@usc.es

Economía

205

JAVIER RIVAS COSTA

javier.rivas@usc.es

Técnicas de Investigación Social

108

MARÍA GÓMEZ BARREIRO

maria.gomez@usc.es

Comportamento Organizacional

205

JAVIER FERNÁNDEZ ALONSO

javier.fernandez.alonso@usc.es

Informática Aplicada

213

ANA VICTORIA SANTÍN SÁNCHEZ

 anavictoria.santin@usc.es

Dereito Sindical

Secretaría Académica

TERESA HERMO LÓPEZ

teresa.hermo@usc.es

Organización do Traballo

111

 

 

CURSO TERCEIRO, SEGUNDO CUATRIMESTRE

NOME

e-mail

MATERIA

DESPACHO

ANTONIO GARCÍA ROJO

grojo.lbarrio@telefonica.net

Dereito da Seguridade Social II

106

LOURDES PARDO RODRÍGUEZ

lourdes.pardo@usc.es

Facenda Pública: Réxime Fiscal da Empresa

PLANTA BAIXA

DIEGO VILANOVA DA COSTA

diego@vilanovaabogados.com

Dereito Procesual Laboral

114

JAVIER RIVAS COSTA

javier.rivas@usc.es

Técnicas de Investigación Social

108

MERCEDES COBO CARRASCO

mercedes.cobo@usc.es

Hª das RRLL na Europa do S. XX

202

     

 

 

 

CURSO CUARTO, SEGUNDO CUATRIMESTRE

NOME

e-mail

MATERIA

DESPACHO

ANTONIO GARCIA ROJO

grojo.lbarrio@telefonica.net

Prácticas de Dereito de Traballo e Seguridade Social

105

JAVIER TORRES LABANDEIRA

javier.torres@usc.es

Economía Laboral

212

MERCEDES MONTES RODRÍGUEZ

mercedes.montes@usc.es

Prevención de Riscos Laborais II

DIRECCIÓN

   

MARÍA GÓMEZ BARREIRO

maria.gomez@usc.es

Política de Persoal na Empresa Internacionalizada

205

 

 

 

 


COLABORADORES